Obchodní podmínky

Objednávky

Všechny objednávky podané prostřednictvím tohoto obchodu jsou závazné. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou (pokud uvedete svůj E-mail). V případě, že uvedete alespoň telefonní číslo, bude vám objednávka potvrzena telefonicky.

V objednávce vždy uvádějte katalogové číslo požadované položky a název nebo slovní popis výrobku. Pokud si nevíte rady s přesnou specifikací objednávky, kontaktujte některého našeho pracovníka telefonicky, rádi Vám poradí.

V objednávce nezapomeňte uvést:

  • Přesný název firmy či instituce objednavatele, adresu a odpovědnou osobu (pokud možno s telefonickým kontaktem), IČO a DIČ.

  • Přesnou adresu plátce zboží (pokud se liší od adresy objednavatele).

  • Přesnou adresu místa dodání a kontaktní osobu, telefon (pokud se liší od adresy objednavatele).

Potvrzení objednávky a dodací podmínky

Zboží je dodáno zákazníkovi prostřednictvím České pošty či jiného smluvního přepravce. Poštovné je přeúčtováno dle ceny České pošty. Balné je ZDARMA u všech zásilek.

Lhůta dodání zboží u výrobků vedených skladem je do 5 pracovních dnů (většinou dříve). V případě, že dodávka zboží si vyžádá delší období, je zákazník o termínu dodání informován v nejkratším termínu. V případě zvláštních přání zákazníka bude lhůta dodání stanovena individuálně.

Způsob placení

  1. Dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.

  2. V hotovosti - platí při případném osobním odběru.

  3. Zálohová faktura (platba předem) - nejdříve Vám bude zaslána zálohová faktura a po připsání celé částky na náš účet, bude zboží odesláno nebo je možné ho vyzvednout.

  4. Fakturou - pouze pro stálé "platící" zákazníky, kteří u nás již odebrali a zaplatili zboží za více než 30.000 Kč.

Reklamační podmínky

Dodavatel odpovídá za úplnost a správnost dodávky dle dodacího listu. Odběratel je povinen zkontrolovat při převzetí zboží jeho množství, úplnost, správnost a neporušenost dodávky, a správnost dodávky potvrdit na dodacím listu. Pokud to charakter a velikost dodávky odůvodňuje nebo při přepravě dopravní službou či poštou je možné reklamovat úplnost a správnost dodávky nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne dodávky.

Záruční doba na skryté vady, funkčnost atp. je stanovena v souladu s obchodním zákoníkem na 24 měsíců, pokud není záruční lhůta výslovně stanovena na dobu delší. Dodavatel vystaví záruční list s vyznačením data prodeje, konkrétní délkou záruční doby, typu a čísla výrobku pro zboží, Vyplněný a potvrzený záruční list je podmínkou pro uznání případné pozdější reklamace.

Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisu závady, čísla a data objednávky, dodacího listu nebo faktury a jména osoby odpovědné ze strany odběratele za vyřízení reklamace. Zboží musí být dodáno kompletní tak, jak bylo převzato od prodávajícího.

Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Závěrečné ustanovení

Odběratel objednáním zboží dle katalogu, nabídky či jiných prodejních materiálů dodavatele vyjadřuje svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Jakékoliv požadavky odběratele, které nejsou v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele, musí být dohodnuty předem a stvrzeny písemnou dohodou obou smluvních stran, jinak budou považovány za neplatné.