Společenský účelná pracovní místa

22. 4. 2014


 

 

 

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Společenský účelná pracovní místa

 

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

 

V letech 2007 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

V období od 1.7.2013 do 31.12.2013 bylo u zaměstnavatele ARMATMETAL spol. s r.o., IČ: 47972564 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 100 003,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 85 003,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 15 000,- Kč.

 

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.